Sliedrecht,  december 2016

 

Geachte patiënten,

Carabelli gaat vernieuwen!

Sinds 2002 is Tandheelkundig Centrum Carabelli een maatschap van samenwerkende tandartsen die door differentiaties en specialisaties u de meest uitgebreide en kwalitatieve mondzorg heeft kunnen bieden. Dit willen wij blijven garanderen. Om aan wettelijke regelgeving te voldoen en administratieve lasten het hoofd te bieden hebben wij moeten besluiten om de organisatie met ingang van 1 januari 2017  te veranderen. Als patiënt zult u hiervan nagenoeg niets merken.

Wat blijft hetzelfde:

  • het praktijkpand: tandheelkundig centrum Carabelli aan de Thorbeckelaan 116
  • uw tandarts: aan wie u gewend bent
  • de samenwerking tussen de tandartsen in het gebouw
  • verwijzingen naar de gespecialiseerde tandartsen binnen het gebouw

Wat verandert er voor u:

  • de naamgeving van de praktijk van uw behandelaar
  • het briefpapier
  • de balie waar u zich moet melden
  • het telefoonnummer van de praktijk van uw behandelaar
  • de website van de praktijk van uw behandelaar

U hebt in week 52 een brief ontvangen waarin wij hebben vermeld bij welke praktijk u staat ingeschreven, het nieuwe telefoonnummer en het nieuwe adres van de website.

Indien u onverhoopt geen brief hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met één van onderstaande praktijken. De assistente zal u inlichten bij welke van onderstaande praktijken u staat ingeschreven.

Wij vertrouwen u hiermee volledig te hebben geïnformeerd en zien uit naar een prettige voortzetting van de huidige relatie.

 

Met vriendelijke groet,

Logo Mondzorg Sliedrecht

www.mondzorgsliedrecht.nl

Logo Mondzorg Viskil

www.mondzorgviskil.nl

Logo Zomer & Grond

www.zomer-grond.nl

 
 
Mondzorg Viskil
A.W. Viskil, tandarts-implantoloog
Zomer & Grond tandartsen
J.A. Grond, tandarts
M.P. Zomer, tandarts
TELEFOON: 0184 480104 TELEFOON: 0184 480106