Tandheelkundig Centrum Carabelli

In het jaar 2000 formuleerden vijf tandartsen hun wens om samen te werken met als motto:

“van elkaar leren en elkaar inspireren”

Vanaf dat jaar heeft deze missie doorgewerkt in de hele praktijkvoering van Tandheelkundig centrum Carabelli en staat ook nu nog fier overeind. Inspirerend bezig zijn betekent de tandheelkundige markt onderzoeken, kennis opdoen, nieuwe technieken, methodes, materialen en vaardigheden aanleren en die delen met elkaar.

Een aantal tandartsen heeft zich naast de algemene tandheelkunde toegelegd op een specifiek deelgebied binnen de tandheelkunde. Met de combinatie van differentiaties, specialisaties en algemene tandheelkunde streven wij er naar om u de meest optimale zorg aan te bieden.

De differentiaties en specialisaties die binnen ons tandheelkundig centrum worden aangeboden, zijn:

In samenwerking met onze mondhygiënistes en preventieassistentes geven wij u de gelegenheid om de gezondheid van uw tandvlees op een zo hoog mogelijk peil te brengen. De kwaliteit en levensduur van het gebit zullen hierdoor verbeteren. Een goede mondhygiëne is immers de eerste voorwaarde voor een mooie en gezonde mond.

Voor algemene informatie betreffende tandheelkunde (o.a. uitleg diverse behandelingen) verwijzen wij u graag naar onderstaande links:

logo_def